Ubezpieczający vs prawo – jak wyjść na swoje

Pracując w korporacji ubezpieczeniowej poznałem kilkoro ludzi którzy ukończyli prawo. Z trudem się dziwować – radca prawny jest potrzebny w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza, jeżeli firma ta absorbuje się sprzedażą ubezpieczeń. Musi w takim razie przede wszystkim dbać o to, ażeby treść umów była ścisła z polskim prawem – gdyby zaistniała niezgodność dałoby to podstawę do podkopania umowy przed sądem. Wszystek facet, jaki byłby niezadowolony z sumy zadośćuczynienia, zdołałby w tej sytuacji z łatwością wygrać materię o zwrot składki ubezpieczeniowej oraz utworzyć precedens dla kolejnych – firma w lakonicznym trakcie musiałaby upaść.


Prawnik jest również nieodzowny po to, żeby być reprezentantem ubezpieczyciela przed trybunałem. W tak reprezentatywnej branży, jak ubezpieczeniowa, kłótnie przydarzają się na każdym kroku. Ponadto sama szczególność języka polskiego czyni, że jakie sformułowania można interpretować z przeważającą dozą dowolności – wbrew że autorzy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia najczęściej bardzo dbają o to, aby znaczenie wszelkich stosowanych w tekście pojęć zostało dokładnie doprecyzowane, to aczkolwiek zawsze pojawi się ktoś, kto będzie ocenił je w inny sposób a wówczas o tym, kto ma rację, musi uradzić trybunał.


Jeśli ktokolwiek sądzi, że konsument kierując do sądu sprawę przeciwko ubezpieczycielowi stoi na przegranej pozycji, to się grubo myli. Klasycznym przykładem sprawy kierowanej przez klienta towarzystwa ubezpieczeniowego do sądu jest sprawa zwrotu sumptu pojazdu zastępczego przy szwankach z odpowiedzialności społecznej. Zgodnie z regulacją oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego ubezpieczyciel ma powinność pokryć ponoszone w związku z tym przez użytkownika koszta. Zakłady ubezpieczeniowe nagminnie unikają wypłacania tych zapłat, bo oszczędności z tego tytułu są wyższe aniżeli koszta powiązane z sądowymi przegranymi. Większa część klientów albo nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ma do tego rodzaju roszczeń kompletne prawo, albo nie ma ochoty na wyniszczającą umysłowo batalię, jaka nie licząc nerwów absorbuje sporo czasu i funduszy, co do jakich nie wiadomo, czy się zwrócą.

Źródło: radcaprawny-skiba.pl

You may also like...