whiteeagle.com.pl

Lotnictwo i maszyny latające

Pandemia, a rynek lotniczy

Jak pandemia wpłynęła na przemysł lotniczy? 

Wraz z pojawieniem się COVID-19, wiele krajów zamknęło granice, by ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa. Następnie wprowadzono liczne restrykcje i regulacje, które ograniczały swobodny przepływ ludzi. Mocno ucierpiały na tym linie lotnicze.

Jak pokazują analizy portalu www.statista.com zbierającego statystyki z ponad 150 krajów, w 2020 roku liczba pasażerów na całym świecie drastycznie spadła – z ponad 4,5 miliarda  do około 1,8 miliarda (mniej o 60%). Spadek liczby podróżujących doprowadził do dramatycznych wyników finansowych. Straty samych tylko lotnisk sięgnęły 121,8 miliardów dolarów. Zgodnie z danymi ICAO www.icao.int, pasażerskie komercyjne linie lotnicze zakończyły rok 2020 ze stratą 372 mld. dolarów. W 2021 roku było 2,2 mld. pasażerów mniej (-49% w stosunku do 2019), straty wyniosły 324 mld. dolarów. Szacuje się, że w bieżącym roku z linii lotniczych skorzysta 1,3-1,5 mld. pasażerów (-29% do -33%), a straty wyniosą 201-226 mld. dolarów. Wydaje się, że linie krajowe szybciej odrabiają straty: szacuje się, że w tym roku w porównaniu z 2019 za granicę poleci o ok. 45-50% osób mniej, strata pasażerów na lotach krajowych będzie wynosiła już „tylko” 18-21%.

Co ciekawe, pandemia nie wpłynęła niekorzystnie na lotniczy ruch towarowy. Co prawda na początku zmniejszył się nieznacznie, ale www.statista.com szacuje, że do 2022 r. wzrośnie do 69,3 mln ton metrycznych z 56,1 mln ton przed nastaniem epidemii, co wygeneruje wzrost dochodów.

Jak branża szkoleń lotniczych radzi sobie z pandemią?

Podobnie jak inne segmenty rynku lotniczego, również ośrodki szkolenia lotniczego zostały mocno dotknięte pandemią. Z szacunków UnitedSky wynika, że liczba osób szkolonych spadła o 65-75% w porównaniu do 2019 roku. Jest to zgodne z ogólną tendencją w szkoleniach. Pod koniec 2020 r. Polska Izba Firm Szkoleniowych opublikowała wyniki badania kondycji rynku szkoleniowego, z którego wynika, że 95% firm uczestniczących w badaniu odnotowało spadek sprzedaży usług szkoleniowych w następstwie epidemii koronawirusa, a aż 63% firm mówi o spadku przychodów większym niż 50%.

Duży wpływ na spadek zainteresowania klientów szkoleniami lotniczymi miała przede wszystkim sytuacja w transporcie lotniczym – większość osób rozpoczyna szkolenie z myślą o pracy w linii lotniczej po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uprawnień. W sytuacji, w której część przewoźników postanowiła zredukować zatrudnienie lub wstrzymać trwające szkolenia nowych członków załóg, większość osób postanowiło poczekać na stabilizację w branży i odwrócenie niekorzystnego trendu. Naszym zdaniem to błędne myślenie – szkolenie od zera o ATPL-a, czyli do uzyskania licencji niezbędnej do podjęcia pracy w przewozie lotniczym trwa około dwóch lat. Rozpoczęcie szkolenia w tym momencie przygotuje przyszłego pilota do pracy za dwa lata. Dodatkowo teraz jest większa dostępność instruktorów, dostępnych kursów i maszyn. Nic, tylko wybierać!

Jeżeli chodzi o szkolenie w czasach pandemii – początkowo działalność ośrodków została całkowicie wstrzymana z uwagi na panujące w Polsce restrykcje. Nam w UnitedSky dość szybko udało się wypracować nowe procedury oraz środki zapobiegawcze, dzięki czemu możemy kontynuować szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Część szkoleń odbyła się w trybie całkowicie zdalnym (e-learning oraz wykłady w formie wideokonferencji), natomiast część w trybie hybrydowym, łącząc tradycyjne zajęcia w ławce z wykorzystaniem nowych technologii.

Jak wygląda proces powrotu pilotów do latania w trakcie pandemii?

Początek pandemii przyniósł wiele wyzwań związanych z utrzymaniem ważności uprawnień przez pilotów. Przepisy lotnicze określają liczbę wymaganych lądowań, które należy wykonać w celu utrzymania bieżącej praktyki. Od instruktorów UnitedSky, którzy są czynni zawodowo wiem, że przy mocno ograniczonej działalności linii lotniczych konieczne było zorganizowanie dodatkowych sesji szkoleniowych na symulatorach klasy FFS, a więc będących wiernym odwzorowaniem kabiny konkretnego typu samolotu.

Proces przywracania pilotów do latania wygląda podobnie, jak proces wdrażania ich do pracy w przewozie lotniczym. Można podzielić go na trzy etapy: szkolenie teoretyczne, szkolenie na symulatorze oraz szkolenie w samolocie. Szkolenie teoretyczne (w formie e-learningu oraz wykładów) ma za zadanie przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące budowy samolotu i procedur operacyjnych, a także zapoznać pilotów ze zmianami w dokumentacji operatora. Szkolenie na symulatorze to przede wszystkim ćwiczenie zachowania w sytuacjach awaryjnych. Symulator pozwala na przećwiczenie wszystkich, nawet najbardziej krytycznych scenariuszy, które mogą wystąpić w trakcie lotu. Szkolenie w samolocie to loty z pasażerami na pokładzie, w poszerzonym składzie załogi. Dowódcą jest wówczas kapitan instruktor, a dodatkową osobą w kabinie jest pilot bezpieczeństwa posiadający wszystkie uprawnienia. Każdy etap szkolenia wznawiającego kończy się egzaminem, dopiero zakończenie całego cyklu szkolenia pozwala wrócić do pracy jako pilot.

Informacje o nadchodzących szkoleniach można znaleźć na stronie: https://unitedsky.eu/szkolenie-teoretyczne-ppla/